Hướng dẫn cài đặt và sử dụng thẻ gọi internet Voip Chief
B1 : Download chương trình về tại địa chỉ:
http://download.voipconnect.com/setupvoipconnect.exe

B2. Cài đặt chương trinh theo các bước dưới đâyChọn ngôn ngữ và chọn OK

Chọn Next để tiếp tục

Chọn “I accept the agreement” và chọn “Next” để tiếp tụcChọn đường dẫn lưu chương trình, chọn ‘Next’ để tiếp tục

Chon ‘Next’ để tiếp tục

Xác nhận thông tin cài đặt và chọn ‘Install’ để tiếp hành quá trình cài đặt phần mềm

Nếu quý khách nhận được giao điện như trên, chương trình đã cài đặt thành công. Trên màn hinh của quý khách sẽ có biểu tượng của chương trình gọi điện thoại VoIPConnect, click vào biểu tượng của chương trình để sử dụng các chức năng thoại của chương trình

Cửa sổ đăng nhập của chương trình, quý khách gõ tên đăng nhập và mật khẩu vào khung text tương ứng, sau đó chọn Login.
Để thực hiện cuộc gọi, quý khách vui long gõ số điện thoại, kèm theo mã quốc gia vào khung, sau đó chọn Dial để tiến hành gọi.
Chúc quý khách hang công
Mong chi tiết xin lien hệ bộ phận support của chúng tôi


Lập nick tại đây: https://voipchief.com/signup/
Sau đó bạn check mail để kích hoạt mail

Bước cuối cùng là đăng nhập :
EASYVOIP
vơí 13000won/10U
các bạn có thể gọi 500 phút di độngvà 666 phút cố định về việt nam
2000 phút máy ban1000 phút di động ở hàn quố
c

tai phan mem easyvoip
kiểm tra giá cước easyvoip.com/rates


POWERVOIP
vơí 13000won/10U
các bạn có thể gọi 333 phút di độngvà 333 phút cố định về việt nam
2000 phút máy ban 666 phút di động ở hàn quố
c

tai phan mem PowerVoip

kiểm tra giá cước powervoip.com/en/calling-rates.html

VOIPGAIN

vơí 18000won/10E
các bạn có thể gọi 1000 phút máy bàn và 400 phút di động về việt nam
miễn phí máy bàn 666 phút di động ở hàn quố
c
tai phan mem voipgain

kiểm tra giá cước voipgain.com/en/calling-rates.html

RYNGA
chất lượng cuộc gọi khá tốt

vơí 18000won/10E
các bạn có thể gọi 400 phút máy bàn và 400 phút di động về việt nam
và 1000 phút máy bàn 666 phút di động ở hàn quố
c
tai phan mem rynga

kiểm tra giá cước rynga.com/en/calling-rates.html

JUMBLO


vơí 18000won/10E
các bạn có thể gọi 400 phút máy bàn và 285 phút di động về việt nam
và miễn phí máy bàn 500 phút di động ở hàn quốc

tai phan mem Jumblo

kiểm tra giá cướcjumblo.com/en/calling-rates.html

VOIBLAST

vơí 18000won/10E các bạn có thể gọi 400 phút máy bàn và 400 phút di động về việt nam
và miễn phí máy bàn 500 phút di động ở hàn quốc

tai phan mem voiblast

kiểm tra giá cướcwww.voipblast.com/en/rates.php
ACTIONVOIP

vơí 18000won/10E
các bạn có thể gọi 1000 phút máy bàn và 285 phút di động về việt nam
và 2000 phút máy bàn 500 phút di động ở hàn quốc

tai phan mem actionvoip

kiểm tra giá cướcactionvoip.com/en/calling-rates.html

::...::Các bài viết liên quan::...::